اخبار > جشنواره علم برای همهچهارشنبه ٩ مهر ١٣٩٩ :: ١٠:٢٣

جشنواره علم برای همه

موزه ملی علوم و فناوری ایران، ششمین جشنواره خود را با عنوان جشنواره علم برای همه بصورت مجازی برگزار می کند.

جشنواره علم برای همه