اخبار > برنامه مشاوره تلفنی برای دانشجویان دانشگاه یاسوج در ترم جاریشنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ :: ٠٩:٠٣

برنامه مشاوره تلفنی برای دانشجویان دانشگاه یاسوج در ترم جاری

مرکز مشاوره دانشگاه برای ترم جاری برنامه های مشاوره در هر هفته در نظر گرفته است .

برنامه مشاوره تلفنی برای دانشجویان دانشگاه یاسوج در ترم جاری

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که برنامه های مشاوره ای از سوی مرکز مشاوره در هر هفته برای ترم جاری بصورت تلفنی در نظر گرفته شده است که جهت تماس با مشاورین ، زمان و تاریخ و موضوع مشاوره ای هر روز را مورد توجه قرار دهید .