اخبار > اطلاعیه شماره ۱ حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٩ :: ١٣:٣٧

اطلاعیه شماره ۱ حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نحوه حضور دانشجویان دکتری در آزمایشگاه‌ها حسب مورد و برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

اطلاعیه شماره ۱  حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نظر به شیوع بیماری کرونا در ماه‌های اخیر و اهمیت سلامتی اعضای محترم هیئت علمی، سایر کارکنان دانشگاه و دانشجویان مقاطع مختلف و با عنایت به امکان حضور دانشجویان مقطع دکتری صرفاً جهت انجام فعالیتهای پژوهشی تجربی بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، احراز شرایط و یا رعایت موارد زیر جهت حضور در محیط‌های آزمایشگاهی موارد زیر ضروری است.

  بخش1- پیرامون حضور در محیط دانشگاه

1-1-          امکان اختصاص فقط یک آزمایشگاه جهت فعالیت‌های پژوهشی هر دانشجوی دکتری در هر روز (روز و ساعت حضور و شیفت بندی حضور دانشجویان در صورت لزوم به عهده مدیر گروه زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده می باشد.)

1-2-          عدم امکان استفاده از خوابگاه و سلف سرویس با توجه به احتمال زیاد شیوع بیماری کرونا در محیط خوابگاه و سالن غذاخوری. کلیه خوابگاهها و سلف سرویس دانشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

1-3-          ارائه گواهی سلامت در خصوص بیماری کرونا از مراکز درمانی معتبر مجهز مجاز به انجام تست کرونا (با هزینه شخصی)

1-4-          ارائه دلایل ضرورت حضور توسط دانشجو به استاد راهنما و پذیرش مسئولیت رعایت مسائل بهداشتی شخصی بر اساس دستورالعمل‌های بهداشتی و تبعات محتمل

1-5-          نامه توجیهی استاد با دلایل متقن به مدیر گروه  مبنی بر ضرورت حضور دانشجوی دکتری در آزمایشگاه و پذیرش مسولیت نظارت بر رفتار دانشجو از نظر آسیب پذیری در مواجه با بیماری کرونا ( با عنایت به مساعدت‌های که از طرف وزارت عتف در حذف ترم نیمسال 982 بدون احتساب سنوات، افزایش بدون شهریه سنوات مجاز و احتساب شهریه نیمسال‌های حذف شده جهت ترم‌های آینده و.. جهت حفظ سنوات مجاز دانشجویان نظر گرفته است.)

1-6-           تایید ضرورت حضور توسط مدیر گروه و رئیس دانشکده با دلایل متقن با توجه به مساعدت‌های ذکر شده در نامه بیست‌بندی وزارت عتف(موارد ذکر شده در بند 2) و ارسال به حوزه معاونت پژوهشی جهت  تأیید نهایی و معرفی دانشجو به حراست دانشگاه جهت صدور مجوز تردد.

 1-7-          در صورت موافقت عدم امکان تردد در سطح دانشگاه به جز در محیط آزمایشگاه و دفتر استاد راهنما

 

نکته: در پایان دانشجویان عزیز با توجه به اولویت سلامت آنان برای دانشگاه، به جز در موارد ضروری همانند رشته‌هایی که با موجودات زنده سروکار دارند و انجام آزمایش و تحقیق تابع شرایط فصلی می‌باشند (رشته‌های زیست شناسی، کشاورزی و ...) که در صورت  عدم انجام پژوهش، صدمات جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند نظیر بعضی از رشته‌های کشاورزی که تحقیقات آن‌ها بر مبنای روند حیاتی موجودات زنده گیاهی یا جانوری استوار است و یا به علت فصل کشت ناچار به ادامه فعالیت‌های پژوهشی می‌باشند، تا رفع شدن خطر شیوع و ابتلا به بیماری کرونا نسبت به حضور در محیط دانشگاه تعجیل  ننمایند. لازم به ذکر است دانشجویانی که با رعایت ترتیبات فوق حضور پیدا می کند از سایز مزایا مانند حذف ترم بدون احتساب سنوات و شهریه و ... محروم می شوند.

 

بخش 2- دفاع از پایان نامه‌های ارشد و رساله‌های دکتری:

1-1-          امکان دفاع از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری به شیوه نیمه حضوری به تشخیص استاد، مدیرگروه و دانشکده برای دانشجویانی که امکان دفاع آن‌ها از نظر کمیته پایان نامه داوران مورد تأیید بوده و دلایل متقن برای ضرورت دفاع از پایان‌نامه داشته باشند، امکان‌پذیر است.

-         تبصره 1: نیمه حضوری  به معنای حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج (عضو کمیته دفاع)، دانشجو و  نماینده مدیر پژوهش طبق پروتکل‌های بهداشتی مناسب با نظارت معاونت پژوهشی دانشکده و مشارکت مجازی اساتید راهنما، مشاور و داور خارج از دانشگاه است.

 

الزامات دفاع های فوق  :

 1-دانشجو موظف است که جلسه دفاع را به طور کامل از ابتدا تا انتها ضبط نموده و فایل مربوطه را  روی CD در اختیار کارشناس امور پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها تحویل نمایند.

2-تأیید کیفیت برگزاری جلسه دفاع به عهده معاونت پژوهشی دانشکده و نماینده مدیریت پژوهشی دانشگاه در جلسه دفاع می‌باشد.

 نکته: در پایان دانشکده‌ها  با در نظر گرفتن شرایط فوق نسبت به درخواست برگزاری جلسات دفاع با معرفی کامل اعضای کمیته دفاع(با ذکر حضور یا مشارکت مجازی)، دانشجو(نوع حضور) و پیشنهاد نماینده مدیر پژوهشی دانشگاه،  مستندات لازم به مدیریت پژوهشی ارسال تا هماهنگی لازم با مدیریت IT جهت تهیه بستر مجازی برگزاری جلسه دفاع صورت پذیرد. در پایان مجددا تاکید می گردد امکان اسکان دانشجوی متقاضی دفاع و استفاده از خوابگاه و سایر امکانات رفاهی  به خاطر مسائل بهداشتی فعلا مهیا نیست.

 

 

حوزه معاونت پژوهشی و فن آوری دانشگاه یاسوج