اخبار > قابل توجه اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاهچهارشنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٨ :: ١٢:٠٤

قابل توجه اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه

کلیه اساتید و کارکنان محترم شاهد و ایثارگر شاغل در دانشگاه جهت تکمیل فرم واحد شاهد و ایثارگر اقدام کنند .

قابل توجه اساتید و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه

بدین وسیله به اطلاع کلیه اساتید و کارکنان محترم شاهد و ایثارگر شاغل در دانشگاه ( رسمی ، قراردادی، پیمانی و شرکتی ) می رساند که نسبت به فرم پیوستی واحد شاهد و ایثارگر در اتوماسیون اداری اقدام و به آن واحد ارسال نمایید .

حدکثر زمان جهت تکمیل و ارسال فرم مربوطه تا تاریخ 98/2/2 می باشد .


واحد شاهد و ایثارگر دانشگاه