اخبار > رئیس و دوعضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در بین 2درصد دانشمندان شاخص دنیادوشنبه ١٩ آبان ١٣٩٩ :: ١٤:٢١

رئیس و دوعضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در بین 2درصد دانشمندان شاخص دنیا

با اعلام اسامی یکصدوشصت هزار دانشمند 2درصد برتر دنیا، رئیس و دو استاد دانشگاه یاسوج در بین دانشمندان شاخص دنیا قرار گرفتند.

رئیس و دوعضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در بین 2درصد دانشمندان شاخص دنیا


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اسامی یکصد و شصت هزار دانشمند  2% برتر دنیا که جز دانشمندان شاخص دنیا می باشند منتشر شد که از  کشور ایران 433 دانشمند در زمره دانشمندان برتر قرار گرفتند.
در لیست منتشر شده ریاست محترم دانشگاه یاسوج آقای دکتر احمد عریان عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز،  جز دانشمندان برتر و شاخص دنیا معرفی شده است.
 آقایان دکترمهراورنگ  قایدی و دکتر رضا خرداد از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه یاسوج در رشته شیمی و فیزیک در میان دانشمندان 2% برتر دنیا جای گرفته اند.
دانشمندان 2درصد این لیست بر اساس شاخص کامپوزیت  c و  شش شاخص زیر شامل:
1. Total citation
2. H-index
3. Coauthorship-adjusted H-index
4. Total citation to single autored papers
5. Total citation to single+first authored papers
6. Total citation to single+first+last authored papers
مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار گرفته اند.
روابط عمومی دانشگاه یاسوج این موفقیت را به این دانشمندان، جامعه دانشگاهی و علمی استان و مجموعه دانشگاه یاسوج تبریک گفته و برای آنها موفقیت های بیش از پیش آرزو دارد.