اخبار > ارتقاء رتبه نشریات علمی دانشگاه یاسوجچهارشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٩ :: ١٣:٢٦

ارتقاء رتبه نشریات علمی دانشگاه یاسوج

بر اساس آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات وزارت علوم ، نشریات علمی دانشگاه یاسوج، ارتقاء رتبه یافتند.

ارتقاء رتبه نشریات علمی دانشگاه یاسوج

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طبق آخرین ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی (1398) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریات علمی دانشگاه یاسوج با نام " دانش بیماری شناسی گیاهی و پژوهش های بذر ایران" به رتبه " ب" ارتقاء یافتند.

نشریاتی که در این رتبه بندی ارزیابی شدند در پایگاه ISC نمایه می شوند.

قابل ذکر است که اعتبار علمی مجله علمی پژوهشی  " دانش بیماری شناسی گیاهی " با مدیر مسئولی جناب آقا ی دکتر مهدی صدروی در تاریخ 1390/11/16 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور تایید و مجوز انتشار این نشریه در سال 1390 از  هیئت نظارت بر مطبوعات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.


و همچنین اعتبارعلمی مجله علمی پژوهشی " پژوهش‌های بذر ایران"با مدیرمسئولی جناب آقای دکتر حمیدرضا بلوچی در تاریخ 1396/9/19 کمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی کشور تایید و مجوز انتشار این نشریه در سال 1393 از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.


روابط عمومی دانشگاه، ضمن تبریک به  مدیر مسئول، سردبیر و همه اعضای هیات تحریریه این نشریات،  توفیق و پیشرفت روز افزون را برای آنها آرزو دارد .