اخبار > ده میلیارد ریال برای حمایت و توسعه مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج اختصاص یافتسه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨ :: ٠٩:٠٩

ده میلیارد ریال برای حمایت و توسعه مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج اختصاص یافت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج بازدید کرد.

ده میلیارد ریال برای حمایت و توسعه مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج  اختصاص  یافت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سورنا ستاری روز دوشنبه با همراهی دکتر احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمدوهیئت همراه، از مرکز رشد و کارآفرینی  دانشگاه یاسوج بازدید کرد.دکتر ستاری در این بازدید اظهار داشت: در وضعیت کنونی کشور، توسعه و رشد این مراکز نقش قابل توجهی در اقتصاد خواهد داشت.
وی بیان کرد: هم اینک تجاری سازی فناوری به یکی از مباحث کلیدی در دنیا تبدیل شده به طوری که افزایش توان تجاری سازی فناوری به منزله رشد توان رقابتی در بازار جهانی است و باعث افزایش درآمد ملی کشورها می شود.


معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ابراز داشت: تنظیم و تسهیل گری محیط کسب و کار از جمله پرداخت تسهیلات مورد نیاز به نخبگان در مراکز علمی و فناوری به منظور تقویت حوزه دانش بنیان در اقتصاد کشور تا حصول نتیجه، از راهبردهای اصلی این معاونت است.

در این بازدید فناوران، دستاوردهای خود را عرضه و به بیان مشکلات خود پرداختند .


در این بازدید،توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حمایت و توسعه مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه یاسوج مبلغ ده میلیارد ریال اختصاص  دادند و مقرر گردید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج جهت اخذ تخصیص پیگیری لازم را به عمل آورند .