اخبار > اطلاعیه امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97دوشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٧ :: ١٣:٢٣

اطلاعیه امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

اطلاعیه امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

اطلاعیه امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

اطلاعیه امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 دانشگاه یاسوج متقاضی خوابگاه باید مرحله اول ثبت نام خوابگاه را درسیستم گلستان انجام نمایند به دانشجویانی خوابگاه تعلق می گیرد که درخواست خوابگاه خود را در ثبت نام غیر حضوری ثبت نمایند.

دانشجویان متقاضی خوابگاه در ثبت نام غیر حضوری از طریق آدرس   https://golestan.yu.ac.irوارد سامانه گلستان دانشگاه گردیده و مراحل درخواست خوابگاه را به صورت زیر طی نمایند :

مرحله اول :

1-   دانشجویی ،خوابگاه ،اطلاعات و درخواستها ،اطلاعات خوابگاهی دانشجو

2-   دانشجویی،خوابگاه،اطلاعات و درخواسته،درخواست خوابگاه

 

بعد از گذشت 48 ساعت از ثبت نام غیر حضوری مجدداً وارد سامانه گلستان شده و مراحل زیر را انجام نمایند:

 

مرحله دوم :

دانشجویی،خوابگاه،اطلاعات جامع خوابگاه دانشجو(مشاهده خوابگاه و اتاق دانشجو)

 

مرحله سوم :

1-   دانشجویی،خوابگاه،ودیعه/هزینه رفاهی،پرداخت های الکترونیکی ودیعه/هزینه رفاهی خوابگاه

2-   دانشجویی،خوابگاه،پرداخت و تسویه حساب،پرداخت های الکترونیکی بابت خوابگاه

3-   دانشجویی،گزارش های خوابگاه،انتساب اتاق،کالا و خدمات،مجوز و معرفی نامه،معرفی نامه اسکان در خوابگاه