اخبار > آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوجسه شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٧ :: ٠٨:١٣

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید، نصب و راه¬اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

دانشگاه ياسوج به استناد آئين­نامه مالي معاملاتي دانشگاه­­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، خرید، نصب و راه ­اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله­ ای واگذار نماید.

1-    عنوان مناقصه: خرید، نصب و راه ­اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

2-    محل اجرای کار: یاسوج، دانشگاه یاسوج، دانشکده منابع طبیعی

3-    مدت اجرای کار: 35 روز

4-    نوع قرارداد: خرید، نصب و راه ­اندازی آسانسورهای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج

5-    محل تأمین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ­ای در قالب اسناد خزانه اسلامی به سررسید 20/08/1398

از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت که دارای پرونده طراحی، نصب و مونتاژ آسانسور (دارای اعتبار) از طرف سازمان صنعت و معدن و تجارت و مراجع ذیصلاح و ثبت شده در سامانه مدیریت بازرسی آسانسورهای کشور باشند دعوت می­ گردد از روز سه­ شنبه مورخ 1397/05/16 تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/05/24 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ 500/000 (پانصد هزار) ریال به حساب 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها (فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز پنجشنبه مورخ 25/05/1397 لغایت روز سه­شنبه مورخ 06/06/1397 ساعت 12مدارک و مستندات خود را در سه پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرح ماده 11 این آگهی تحویل و رسید دریافت نمایند.

6-     متقاضیان می ­بایست مبلغی معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی ضمانت­نامه معتبر بانکی به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت الف ارایه نمایند.

7-    پس از دریافت اسناد و ثبت اسم شرکت در لیست مناقصه­ گران در صورت عدم تمایل به شرکت برای مناقصه می ­بایست مراتب را تا ساعت 12 وقت اداری مورخ 1397/05/29 به دستگاه مناقصه گزار کتباً اطلاع دهند.

8-    زمان بازگشایی پاکت­های پیشنهاددهندگان در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/06/07 در دفتر معاونت اداری و مالی می ­باشد.

9-    دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات بر اساس مفاد آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مختار می­ باشد.  

10- متقاضیان باید به صورت کتبی اعلام نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 1337 نمی ­باشند(فرم پیوست).

11-  شرایط تکمیل پاکات مناقصه به ترتیب ذیل می­باشد:

پاکت الف- ضمانت­نامه شرکت در مناقصه

پاکت ب- حاوی مستندات و موئد توانمندی­های کاری و تخصصی مناقصه ­گر (پیمانکار) و سوابق مربوطه و اسناد و قبول پذیرش شرایط مندرج در آگهی فراخوان مناقصه و مستندات ممهور به مهر مناقصه ­گر و اصل شرایط عمومی و خصوصی با مهر اصل و امضای متقاضی و مناقصه­ گزار (اسناد حاضر)

پاکت ج نامه رسمی ممهور به مهر مناقصه ­گر با ذکر قیمت پیشنهادی به همراه پیش ­فاکتور دستگاه پشنهادی شامل مشخصات کامل تخصصی و فنی دستگاه با درج قیمت فروش دستگاه و انجام کلیه خدمات موضوع مناقصه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده با اصل مهر و امضای مجاز و تعهدآور متقاضی

12- هزینه­ های چاپ و آگهی­ های مربوطه در یک یا چند روزنامه و یا سایت به عهده برنده مناقصه می ­باشد. (در مواردی که مناقصه برنده ندارد یا به هر دلیل لغو و یا تجدید می­شود هزینه­ های مربوط به چاپ آگهی به عهده دانشگاه می­باشد.)

13- به پیشنهادهای مخدوش و یا مشروط ترتیب اثر داده نمی­شود.

14- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین ­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور می ­باشد.

15- مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی از سوی پیمانکار بر عهده کارفرما می­ باشد.

16- مکان تحویل مدارک تکمیل شده: یاسوج، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج، دفتر معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه