چهارشنبه ١١ بهمن ١٣٩٦ :: ٠٨:٤١

آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه

آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه

آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه

اطلاعیه امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان دختر و پسر متقاضی خوابگاه  در ترم بهمن ماه(2-96)

آخرین مهلت پرداخت شهریه خوابگاه تا تاریخ 96/11/16  می باشد. شایان ذکر است   اسکان دانشجو   با ارائه معرفی نامه از سوی مسئول خوابگاه  ها به سرپرستان الزامی است .

مسیر پرداخت شهریه خوابگاه:سیستم گلستان- دانشجو- خوابگاه- پرداخت و تسویه حساب- پرداخت الکترونیکی بابت خوابگاه

امور دانشجویی