اخبار > سالروز ولادت حضرت رسول اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گرامیبادسه شنبه ١٤ آذر ١٣٩٦ :: ١٤:٤٤

سالروز ولادت حضرت رسول اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گرامیباد

سالروز ولادت حضرت رسول اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گرامیباد

سالروز ولادت حضرت رسول اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گرامیباد

حضرت رسول اکرم(ص):

 

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود. 


 

از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد:

مروت چیست؟ فرمود: مروت آنست که در صحنه های گناه حضور نداشته باشی، و از صحنه های عبادت غائب نباشی.