اخبار > انتصابات جدید در دانشگاهدوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦ :: ١٨:٥٦

انتصابات جدید در دانشگاه

انتصابات جدید در دانشگاه یاسوج

انتصابات جدید در دانشگاه

 

رییس دانشگاه یاسوج در احکامی جداگانه سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ،سرپرست امور فرهنگی و سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه را منصوب کرد.دکتر محمودرضا رحیمی همچنین در حکمی دیگر رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی را ابقا نمود.

بر پایه این گزارش دکتر مهدی نوری پور عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد.دکتر ابوذر فتاحی زاده عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی نیز به عنوان سرپرست امور فرهنگی دانشگاه منصوب شد.

رییس دانشگاه یاسوج همچنین دکتر کیوان رحیمی زاده عضو هیات علمی گروه برق را به عنوان سرپرست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه منصوب نمود.

دکتر محمد حسین نیکدار اصل نیز به مدت دو سال دیگر به عنوان رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ابقا شد.

گفتنی است پیش از این دکتر عباس نیک نژاد به عنوان معاون آموزشی،دکتر رامین مرادی به عنوان مدیر امور فرهنگی و دکتر کورش گودرزی به عنوان رییس دانشکده فنی و مهندسی در حال انجام خدمت بودند.