چاپ        ارسال به دوست

آگهی مناقصه ساختمان پیش‌ساخته با ساندویچ پانل در دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد پروژه ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانل را در شهر یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله­ ای واگذار نماید.

1-متراژ تقریبی ساختمان 700 متر مربع

2- محل تأمین اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300/000/000 (سیصد میلیون ) ریال می باشد (فقط ضمانت نامه معتبر بانکی)

6-مدت اجرای کار از زمان تحویل کارگاه به برنده مناقصه به مدت 40 روز

7-محل اجرای پروژه : سایت دانشگاه یاسوج

8- پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به طور سر جمع (مقطوع) و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1396 (بخشنامه 6405/100 مورخ 89/2/4  موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سر جمع ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) می باشد.

9-اعضاء کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.

لذا از کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت (مورد تأیید در ساجات) دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه که حداقل 3000 متر مربع ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانل کار کرده باشد، دعوت می گردد از روز یکشنبه مورخ 1396/4/25 تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/4/31 با ارایه یک فقره فیش واریزی به مبلغ500.000(پانصد هزار) ریال به حساب شماره 7875940264 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یاسوج به واحد قراردادها(فرهاد کریمی) مراجعه و اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و از روز یکشنبه مورخ 1396/5/1 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/5/10 مدارک و مستندات خود را درسه پاکت دربسته و لاک و مهر شده تحویل و رسید دریافت نمایند.

-تاریخ افتتاح پاکات مرحله اول روز چهارشنبه مورخ 1396/5/11 ساعت 10 صبح دفتر معاونت اداری مالی دانشگاه می باشد متقاضیان در صورت تمایل می توانند حضور داشته باشند.

-هزینه های چاپ و آگهی های مربوط به عهده برنده مناقصه می باشد.

-به پیشنهادهای مخدوش ویا مشروط ترتیب اثر داده نمی شود.

-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور میباشد.

-مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کار فرما میباشد.

-مکان تحویل مدارک تکمیل شده : یاسوج، خیابان پاسداران،  سازمان مرکزی دانشگاه یاسوج واحد قراردادها 

 

 


١٠:٥٢ - دوشنبه ٢٦ تير ١٣٩٦    /    شماره : ٢٧٨٨    /    تعداد نمایش : ١٤٣٦