1400/10/04 :: ١٥:٠٠
جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران

جلسه معارفه دانشجویان  کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران

 

 

 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران، تاریخ چهارشنبه 1400/10/8 ساعت 14-13 با لینک زیر اعلام می گردد. 

لینک جلسه:

http://webinar2.yu.ac.ir/aheidari_consultation/?proto=true

 


خروج