1400/09/02 :: ٠٩:٢١
وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود

 

 

ردیف

موضوع کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ

ساعت

1

راه کارهای برقراری ارتباط موثر

دکتر نوشادی

01/09/1400

02/09/1400

20 - 18

20 - 18

2

آموزش مهارت های مقابله ای (پیشگیری از مصرف مواد)

دکتر تقوایی­نیا

2/9/1400

12 - 10

3

مهارت های زندگی دانشجویی

دکتر دلروز

12/9/1400

20 - 18

4

اهمال کاری و راه کارهای مقابله با آن

دکتر نیکدل

24/9/1400

10/10/1400

12 - 10

12 - 10

 

همه وبینارهای در نظر گرفته شده از طریق لینک زیر برگزار می شوند:

http://webinar2.yu.ac.ir/mmoshaverh

 


خروج