تاریخ: ١٣:٣٦ - 1401/03/18
.

دورهمی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی با مدیران دانشکده

نشست دورهمی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی با مدیران دانشکده . بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٥٠ - 1401/03/16
.

قابل توجه دانشجویان گرامی:طرح دستیار فناوری

حمایت مراکز علمی از طرح دستیار فناوری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٣٦ - 1401/01/31
پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع دکتری دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:١٩ - 1401/01/31
پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج

پذیرش بدون آزمون کتبی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه یاسوج بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٥٥ - 1400/11/17
کارگاه آزمون IELTS

کارگاه آزمون IELTS

کارگاه آزمون IELTS بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٥:٢٩ - 1400/10/29
تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری

لیست تغییرات زمان برگزاری امتحانات پایان نیمسال جاری

تغییرات امتحانات پایان نیمسال جاری بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٥٥ - 1400/10/21
سمینار

معرفی برنامه گرنت جوانه

مروری بر شیوه نامه اجرایی برنامه گرنت جوانه بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٥:٠٠ - 1400/10/04
جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی عمران بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:٠٠ - 1400/09/21
جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی شیمی بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٥٢ - 1400/09/15
دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

دومین دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء

مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجویی در حوزه اینترنت اشیاء دانشکده مهندسی کامپوتر دانشگاه اصفهان،آذرماه 1400 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٠٢ - 1400/09/10
برنامه سخنرانیهای علمی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش

برنامه سخنرانی علمی دانشکده فنی و مهندسی در هفته پژوهش بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ٠٩:٢١ - 1400/09/02
وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه

وبینارهای آموزشی مرکز مشاوره دانشگاه برای دانشجویان جدیدالورود بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٤:١٩ - 1400/08/29
قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند.

قابل توجه دانشجویان ورودی 98 رشته مهندسی برق و ماقبل آن که هنوز انتخاب گرایش نکرده اند. لطفا فرم مذکور را تکمیل نموده و به ایمیل: (z.bahrami@yu.ac.ir) ارسال نمایید و یا با این شماره 07431005010 با خانم بهرامی کارشناس گروه تماس بگیرید. بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣١ - 1400/08/23
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 12:30 تا 14 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:٣٨ - 1400/08/22
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود 1400مهندسی عمران

جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود مهندسی عمران

جلسه معارفه با دانشجویان جدید الورود مهندسی عمران، تاریخ چهارشنبه 26/8/1400 ساعت 12.30 تا 14 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١١:١٥ - 1400/08/18
جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی کامپیوتر روز سه شنبه 1400/8/25 ساعت 20-18 بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٥٩ - 1400/08/17
جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی نوورود سال 1400 رشته مهندسی مکانیک

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی مهندسی مکانیک بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٢:١٣ - 1400/08/16
جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی برق

جلسه معارفه دانشجویان نوورود سال 1400 رشته مهندسی برق

جلسه معارفه دانشجویان نوورود رشته مهندسی برق بیشتر بخوانید ...

تاریخ: ١٠:٤٣ - 1400/08/10
جلسه معارفه با دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جلسه معارفه با دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مواد

جلسه معارفه با دانشجویان بیشتر بخوانید ...


2 3 صفحه بعدی >>