اخبار > آگهی فرخوان مناقصات عمرانی دانشگاه یاسوج (بهمن 99)يکشنبه ١٢ بهمن ١٣٩٩ :: ١٤:١٩

آگهی فرخوان مناقصات عمرانی دانشگاه یاسوج (بهمن 99)

مناقصه عمومی

آگهی فرخوان مناقصات عمرانی دانشگاه یاسوج  (بهمن 99)

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح زیر را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. 

جهت دریافت فایل کلیک کنید