سه شنبه ١١ آبان ١٣٩٥ :: ٢٢:٤٧

بازدید کارگروه پژوهش و فناوری استان از واحدهای تولیدی

دبیر کارگروه پژوهش و فناوری استان از بازدید اعضای این کارگروه از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی استان خبر داد.

بازدید کارگروه پژوهش و فناوری استان از واحدهای تولیدی

دبیر کارگروه پژوهش و فناوری استان از بازدید اعضای این کارگروه از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر هجیر کریمی افزود: یکی از اهداف این بازدید بررسی مسایل و مشکلاتی که در زمینه پژوهش و توسعه فناوری در واحدهای تولیدی استان است.

وی ادامه داد: ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و تاکید بر راه اندازی این واحد مهم در واحدهای صنعتی و تولیدی استان از دیگر اهداف این بازدید است.

دبیر کارگروه پژوهش و فناوری استان با اشاره به بررسی مسایل و مشکلات با حضور مدیران این واحدهای تولیدی گفت: چاره اندیشی برای احداث واحدهای تحقیق و توسعه جهت ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت و مراکز تحقیقاتی از دیگر اهداف این بازدید می باشد.

دکتر کریمی با مطلوب ارزیابی کردن همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با کارگروه پژوهش و فناوری استان اظهار داشت: شرکت سپاهان موکت، شرکت طبیعت زنده(سینره) و شرکت زردبند از جمله واحدهایی بودند که مورد بازدید اعضای کارگروه پژوهش و فناوری استان قرار گرفتند.