چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١ :: ١١:٢٣

اطلاعیه شماره 8 معاونت دانشجویی: دریافت معرفی نامه سکونت درخوابگاهها و نحوه استفاده از سلف سرویس

(ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1401 و تمام دانشجویان ورودی 1400 و ماقبل )

اطلاعیه شماره 8 معاونت دانشجویی:  دریافت معرفی نامه سکونت درخوابگاهها و نحوه استفاده از سلف سرویس

به اطلاع  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 1401 و تمام دانشجویان ورودی  1400 و ماقبل دانشگاه می رساند  برای دریافت معرفی نامه سکونت درخوابگاهها و نحوه استفاده از سلف سرویساز طریق زیر اقدام کنید :

 

 

برای دریافت اطلاعیه کلیک کنید