چهارشنبه ٩ شهريور ١٤٠١ :: ١٢:٥٣

اطلاعیه شماره 5 - قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری متقاضی سرای دانشجویی متاهلی

دانشجویان مقطع دکتری متقاضی سرای دانشجویی متاهلی در خواست خود را سریعا تحویل اداره خوابگاه ها نمایند

اطلاعیه شماره 5 - قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری متقاضی سرای دانشجویی متاهلی

     بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری متقاضی سرای دانشجویی متاهلی می رساند حداکثر تا تاریخ 1401/06/20کلیه مدارک پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، کپی سند ازدواج، شناسنامه و کارت ملی خود را تحویل واحد اداره خوابگاه ها نمایند.

* طبق آیین نامه ی سراهای دانشجویی معدود سراهای دانشجویی متاهلی به دارندگان بالاترین امتیاز(شامل داشتن فرزند، سرآمدی در پژوهشی، آموزشی و فرهنگی) واگذار خواهد شد.

 

معاونت دانشجویی دانشگاه یاسوج