دوشنبه ٢٢ فروردين ١٤٠١ :: ١١:٥٦

استقرار تیم واکسیناسیون در دانشگاه

قابل توجه دانشجویان، اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی گرامی

استقرار تیم واکسیناسیون در دانشگاه

قابل توجه دانشجویان، اعضای محترم هیات علمی و غیرهیات علمی گرامی

با توجه به استقرار تیم سیار واکسیناسیون کرونا در محل ساختمان جدید مرکز مشاوره دانشگاه، مقتضی است افرادی که تا کنون کمتر از سه دوز واکسن دریافت نموده اند در اسرع وقت و در خلال روزهای دوشنبه تا چهارشنبه مورخ 22 فروردین الی 24 فروردین نسبت به مراجعه و دریافت واکسن کرونا اقدام نمایند.