يکشنبه ٢٦ دی ١٤٠٠ :: ١٣:١٧

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 1400 متقاضی خوابگاه

دانشجویان نسبت به ثبت اطلاعات خوابگاهی و درخواست خوابگاه اقدام نمایند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 1400  متقاضی خوابگاه

 

اطلاعیه

دانشجویان کارشناسی ورودی مهر 1400 متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی جاری از تاریخ   1400/10/26 لغایت 1400/11/10 از مسیر زیر به سامانه گلستان مراجعه نموده و نسبت به ثبت اطلاعات خوابگاهی و درخواست خوابگاه اقدام نمایند.

1-مرحله اول : دانشجویی-خوابگاه-اطلاعات و درخواست ها : اطلاعات خوابگاهی دانشجو

2- مرحله دوم : دانشجویی-خوابگاه-اطلاعات و درخواست ها : درخواست خوابگاه

·      مشکلات ناشی از عدم درخواست به عهده دانشجو می باشد.

·      جهت اسکان در خوابگاه داشتن کارت واکسیناسیون الزامی است.

 

 

                                                                                                                                                          اموردانشجویی دانشگاه