يکشنبه ١٢ دی ١٤٠٠ :: ٠٩:٠١

جشنواره دانشجوی نمونه

دانشجویان محترم تا تاریخ 1400/10/15 جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه از طریق آدرس ذیل در سامانه اقدام نمایند.

جشنواره دانشجوی نمونه

با توجه به آغاز بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال جاری که تلفیق  از دو جشنواره دانشجوی نمونه سال های 1399 و 1400 می باشد، دانشجویان عزیز می توانند تا تاریخ 1400/10/15 از طریق آدرس ذیل در سامانه ثبت نام نمایند. (Portal.saorg.ir)


جهت دریافت آئین نامه، شیوه نامه و... مرتبط کلیک کنید.

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه

جدول فرایند عملیاتی ثبت نام

بندهای الحاقی به شیوه نامه

 

 

اموردانشجویی دانشگاه یاسوج