اخبار > قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه(مجردی)دوشنبه ٢٤ آبان ١٤٠٠ :: ٠٨:٥٧

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه(مجردی)

دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه(مجردی) در سال تحصیلی جاری نسبت به ثبت اطلاعات خوابگاهی و درخواست خوابگاه از طریق سامانه گلستان اقدام کنند

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه(مجردی)

 

اطلاعیه شماره 1 

 

دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه(مجردی) در سال تحصیلی جاری از تاریخ 1400/08/23 لغایت 1400/08/27 از مسیر زیر به سامانه گلستان مراجعه نموده و نسبت به ثبت اطلاعات خوابگاهی و درخواست خوابگاه اقدام نمایند.

1-مرحله اول : دانشجوییÅخوابگاهÅاطلاعات و درخواست ها : Åاطلاعات خوابگاهی دانشجو

2- مرحله دوم : دانشجوییÅخوابگاهÅاطلاعات و درخواست ها : Åدرخواست خوابگاه

·      مشکلات ناشی از عدم درخواست به عهده دانشجو می باشد.

 

 

                                                                                                                             اموردانشجویی دانشگاه یاسوج