اخبار > قابل توجه دانشجویانی که در خوابگاههای دانشجویی ساکن هستندسه شنبه ٢٠ مهر ١٤٠٠ :: ١٣:٥١

قابل توجه دانشجویانی که در خوابگاههای دانشجویی ساکن هستند

دانشجویان عزیز جهت تحویل وسایل و تخلیه خوابگاه مراجعه کنید

قابل توجه دانشجویانی که در خوابگاههای دانشجویی ساکن هستند