اخبار > قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورودشنبه ١٠ مهر ١٤٠٠ :: ١٣:٥٦

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

جهت ثبت اطلاعات ایثارگری خود اقدام کنید

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود


به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود (به هر نسبت ایثارگری ) می رساند جهت ثبت اطلاعات ایثارگری خود باشماره تلفن 07431001750 و یا شماره همراه 9178505163 بنام آقای بیژن خرام کارشناس شاهد و ایثارگر دانشگاه تماس گرفته شود. ضمنا دانشجویان سنوات گذشته که هنوز ثبت اطلاعات نکرده اند نیز اقدام نمایند.