اخبار > هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برگزار می شوددوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠ :: ١٣:٣٨

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برگزار می شود

این کنگره توسط گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران بصورت مجازی برگزار می شود

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران برگزار می شود

به اطلاع می رساند که هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران توسط گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 16 تا 18 شهریور 1400 و با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران بصورت مجازی  برگزار می شود.