اخبار > ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمیدوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠ :: ١١:٠٠

ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی

متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی سال 1399

ویژه متقاضیان فراخوان جذب هیات علمی

 متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی سال 1399 جهت شرکت در کارگروه علمی، با در دست داشتن مدارک لازم در روز مشخص شده حضور یابید.