چهارشنبه ٣٠ شهريور ١٤٠١ :: ١٩:١٨

چاپ مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج در یکی از مجلات تراز اول

این تحقیق با نگاه صنعتی و در مجله تراز اول موسسه انتشاراتی Elsevier انجام شده

چاپ مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج در یکی از مجلات تراز اول

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج در مجله  Chemical Engineerig Journal
 با ضریب تاثیر ۱۶.۷۴ به چاپ رسیده است. این مجله جزو مجلات تراز اول موسسه انتشاراتی Elsevier محسوب می شود. این مقاله، مستخرج از پایان‌نامه آقای سعید فخرایی دانشجوی دکتری شیمی تجزیه و تحت راهنمایی آقای دکتر حمیدرضا رجبی دانشیار گروه شیمی می‌باشد.


این تحقیق که با نگاه صنعتی و با حمایت پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان انجام شده، برای اولین بار است که ساختار هسته-پوسته مبتنی بر MOF با خصوصیات جذب H2S و CO2 بالا و جداسازی انتخابی ارتقا یافته را گزارش نموده است. نانوکریستال‌های سنتزی، کاندیدهای امیدبخشی برای حذف H2S و CO2 از گاز طبیعی، بیوگاز و جریان‌های N2 در مقیاس صنعتی هستند.