سه شنبه ١١ مرداد ١٤٠١ :: ٠٠:١٣

کارگاههای آموزشی برای کارشناسان آزمایشگاهها در دانشگاه برگزار شد

این کارگاهها توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج برگزار شد

 کارگاههای آموزشی برای کارشناسان آزمایشگاهها در دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عموومی دانشگاه ،  کارگاههای آموزشی از سوی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه یاسوج برای کارشناسان آزمایشگاهها در سالن جلسات دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد .که در  کارگاه آشنایی با موادشیمایی  با مدرسی آقای دکتر خیرمند عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج در خصوص مواد شیمیایی و نحوه نگهداری آنها، خطرات بالقوه شیمیایی و فیزیکی مواد شیمیایی، حفاظت فردی، تنفس یا بلع مواد شیمیایی، اصول شیمی سبز، مواجهه برای شرایط اضطراری، انواع کپسول های آتش نشانی، انواع آتش سوزی و راه های مقابله یا فرار از آن، برق گرفتگی و راه های مقابله با آن آموزش داده شد.


قابل ذکر است که با توجه به لزوم آشنایی کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه با اصول اولیه سلامت و ایمنی، اولین جلسه آموزشی آشنایی با اصول سلامت در  تیرماه  با مدرسی آقای دکتر نقی ها عضو هیات علمی دانشگاه برگزار گردید که در این دوره انواع روش های تزریق آمپول و روش های خونگیری، نحوه نصب ست سرم در دو مبحث تئوری و عملی آموزش داده شد.