اخبار > رئیس دانشگاه: دستور آماده سازی تدریجی دانشگاه برای کلاس های حضوری را صادر کرددوشنبه ١ آذر ١٤٠٠ :: ١١:٣٥
چهارمین جلسه ی ستاد استقبال دانشجویان برگزار شد

رئیس دانشگاه: دستور آماده سازی تدریجی دانشگاه برای کلاس های حضوری را صادر کرد

حضور دانشجویان دکتری از شنبه 6 آذر ماه بصورت رسمی آغاز می­ گردد و متعاقب آن دانشجویان ارشد

رئیس دانشگاه: دستور آماده سازی تدریجی دانشگاه برای کلاس های حضوری را صادر کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر کرمی با اشاره به سیاست ­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر موضوع حضوری شدن دانشگاه تأکید و خواستار پیگیری جدی واحدها برای آماده سازی دانشگاه شدند.


ایشان برای عادی شدن حضور دانشجویان و برگشتن به شرایط قبل از کرونا گفتند: ما ابتدا باید با دانشجویان دکتری سپس کارشناسی ارشد فرایند حضوری شدن را آغاز کنیم و ضمن هماهنگی با ستادهای سلامت استان گام به گام زمینه­ ی حضوری سازی همه دانشجویان را فراهم کنیم.

در ادامه اعضای ستاد فرایند آماده­ سازی دانشگاه و الزامات آن را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و تصمیماتی اتخاذ کردند.


شایان ذکر است که: حضور دانشجویان دکتری از شنبه 6 آذر ماه بصورت رسمی آغاز می­ گردد و متعاقب آن دانشجویان ارشد و سپس با رصد وضعیت سلامت جامعه و لحاظ کارشناسی کارگروه سلامت استان نحوه حضور کلیه دانشجویان در مقاطع سه گانه مشخص خواهد گردید.