اخبار > ارتقای رتبه علمی 7 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوجچهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠ :: ١٠:١٨

ارتقای رتبه علمی 7 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

در چهارمین جلسه از دوره سوم هیات ممیزه دانشگاه یاسوج، با ارتقای مرتبه علمی 7عضو هیات علمی دانشگاه موافقت به عمل آمد

ارتقای رتبه علمی 7 عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در چهارمین و آخرین جلسه از دوره سوم هیات ممیزه دانشگاه یاسوج که در تاریخ 24شهریور 1400 با حضور اکثریت اعضای محترم هیات، در سالن جلسات دانشکده کشاورزی برگزار شد، درخواست ارتقای مرتبه اعضای محترم هیات علمی ذیل مطرح و با ارتقای مرتبه آنان موافقت به عمل آمد.

1- جناب آقای دکتر حمداله اکوانی، عضو محترم هیات علمی گروه علوم سیاسی،  ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

2- جناب آقای دکتر سعید صفائیان، عضو هیات علمی گروه ریاضی، ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

3- جناب آقای دکتر محمود رضا رحیمی، عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی شیمی، ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

4- سرکار خانم دکتر فخری یوسفی، عضو محترم هیات علمی گروه شیمی،  ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

5- جناب آقای دکتر محسن موحدی دهنوی، عضو محترم هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

6- جناب آقای دکتر مصطفی احمدوند، عضو محترم هیات علمی گروه توسعه روستایی،  ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

7- چناب آقای دکتر ابوالقاسم عوض پور، عضو محترم هیات علمی بازنشسته گروه فیزیک، ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

 روابط عمومی دانشگاه برای این بزرگواران، شادکامی، سلامت و توفیق روز افزون در تمامی عرصه های زندگی و موفقیت های علمی و کسب درجات علمی بالاتر را از خداوند  متعال مسئلت دارد .