اخبار > دبیران اجرایی و علمی همایش ملی کرونا د رآئینه سلامت قرآنی و اندیشه های فقهی حقوقی " منصوب شدندچهارشنبه ٣ شهريور ١٤٠٠ :: ٠٩:٠٦

دبیران اجرایی و علمی همایش ملی کرونا د رآئینه سلامت قرآنی و اندیشه های فقهی حقوقی " منصوب شدند

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دبیران اجرایی و علمی همایش ملی کرونا د رآئینه سلامت قرآنی و اندیشه های فقهی حقوقی " منصوب شدند

دبیران اجرایی و علمی همایش ملی کرونا د رآئینه سلامت قرآنی و اندیشه های فقهی حقوقی

برپایه این گزارش، دکتر منصور غریب پور و سرکار خانم دکتر فاطمه قدرتی به عنوان " دبیران اجرایی و علمی همایش ملی کرونا د رآئینه سلامت قرآنی و اندیشه های فقهی حقوقی  " منصوب شدند.

درفرازی از این ابلاغ  آمده است :

امید است در چارچوب قوانین و ضوابط برگزاری همایش ها و با حفظ شان علمی همایش و جایگاه اجتماعی دانشگاه یاسوج، ضمن پیگیری های مجدانه و لازم جهت جذب حمایت های مادی و معنوی از نهادها و ارگان های معتبر و مرتبط با موضوع همایش بر اساس برنامه ارایه شده نسبت به برگزاری هر چه باشکوه تر همایش در حد شان و جایگاه علمی اجتماعی دانشگاه در استان و کشور اقدامات لازم را مبذول فرمایید .