سه شنبه ١ شهريور ١٤٠١ :: ٠٧:٣٧

مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1402-1401 دانشکده نفت و گاز گچساران

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1402-1401 دانشکده نفت و گاز گچساران را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید.

مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان سال 1402-1401 دانشکده نفت و گاز گچساران

 لذا از کلیه شرکت­های واجد صلاحیت دعوت می­گردد مطابق تاریخ­های درج شده در سامانه ستاد، اسناد و مدارک مناقصه را دریافت و مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد

تاریخ انتشار: 1401/05/31 ساعت 14

مهلت دریافت اسناد: 1401/06/06 ساعت 10