شنبه ١ مرداد ١٤٠١ :: ١٠:٢٢

استعلام فروش پسماندهای کاغذی (مردادماه 1401 ) دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور نظر به فروش پسماندهای کاغذی دانشگاه یاسوج با مشخصات ذیل از طریق برگزاری استعلام عمومی دارد.

استعلام فروش پسماندهای کاغذی (مردادماه 1401 ) دانشگاه یاسوج

1- موضوع استعلام: فروش پسماندهای کاغذی دانشگاه یاسوج 

2- محل استعلام : استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، دانشگاه یاسوج

3- کارفرما: دانشگاه یاسوج

4- دستگاه نظارت: میریت پشتیبانی و خدمات عمومی دانشگاه یاسوج

5- محل بازدید: دانشگاه یاسوج، آموزش دانشگاه یاسوج

6- لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت، جهت شرکت در این استعلام دعوت می­گردد. مطابق تاریخ­های درج شده در سامانه ستاد، اسناد و مدارک استعلام را دریافت و مدارک و مستندات خود را مهر شده، ارسال نمایند.

8- ***- كليه مراحل برگزاري استعلام از دريافت اسناد استعلام تا ارائه پيشنهاد استعلام­گران و بازگشايي پاكت­ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد.