دوشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠١ :: ٠٩:١٨

استعلام اجاره بهاء غرفه های چاپ و تکثیر دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج با استناد به آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی کشور در نظر دارد غرفه­های چاپ و تکثیر دانشگاه یاسوج را از طریق برگزاری استعلام به شرح زیر درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.

استعلام اجاره بهاء  غرفه های چاپ و تکثیر دانشگاه یاسوج

 

 ***- کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد استعلام­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) انجام خواهد شد.

 

 

ردیف

موضوع استعلام

مهلت زماني ارائه پيشنهاد

1

اجاره بها غرفه های چاپ و تکثیر دانشگاه یاسوج

1401/01/30

ساعت 12